Prisma Bewindvoering helpt u om uit de financiële problemen te komen.

Wij vertellen u graag hoe wij u kunnen helpen om uit de financiële problemen te komen. En te blijven: want daar gaat het natuurlijk om! Wij helpen u weer op weg naar een stabiele, prettige situatie.


Een aanvraag beschermingsbewind bestaat uit een aantal formulieren en plannen van aanpak.

 

1. Verzoek tot onderbewindstelling

2. Akkoordverklaring

3. Plan van aanpak

4. Bereidheidsverklaring

5. Aanvullend plan van aanpak.

Hieronder worden deze kort toegelicht.


Stappenplan aanvraag beschermingsbewind

1. Verzoek tot onderbewindstelling

Voor het aanvragen van beschermingsbewind bij de rechtbank dient altijd het formulier Verzoek tot onderbewindstelling te worden ingevuld. Dit kunt u zelf doen, maar ook uw begeleider, familie of de instelling waar u verblijft.

2. Akkoordverklaring

Is er sprake van belanghebbende familieleden, dan moet er tevens een akkoordverklaring komen. Belanghebbende familieleden kunnen zijn:

  • partner en meerderjarige kinderen of, als er geen partner en meerderjarige kinderen zijn;
  • ouders of, als er geen ouders meer zijn;
  • meerderjarige broers en zussen.

Elk belanghebbend familielid dient een akkoordverklaring in te vullen.

3. Plan van aanpak

Naast de aanvraag dient ook een plan van aanpak te worden ingediend. Dit plan van aanpak wordt in de aanvangsfase samen met u en uw begeleider door Prisma Bewindvoering opgesteld.

4. Bereidheidsverklaring

Prisma Bewindvoering vult de bereidheidsverklaring in. Hier heeft u geen omkijken naar. In dit formulier geven wij aan de taak van beschermingsbewindvoerder op ons te willen nemen

5. Aanvullend plan van aanpak

Indien er sprake is van schulden wordt door ons een aanvullend plan van aanpak opgesteld. Een onderdeel hiervan is een overzicht van alle schulden.

over prismabewindvoering


Denkt u erover om een beschermingsbewind aan te vragen?

Neem gerust contact op om van gedachten te wisselen. Wij vertellen u graag hoe wij u kunnen helpen om uit de financiële problemen te komen. En te blijven: want daar gaat het natuurlijk om! Wij helpen u weer op weg naar een stabiele, prettige situatie.

Ik voelde me zo opgelucht dat ik die post niet meer hoefde te openen. Het gaf mij veel rust toen Prisma Bewindvoering alle ellende uit handen nam. Nu zijn we weer op de goede weg. - Anoniem, Utrecht