STAP VOOR STAP WEER OP DE GOEDE WEG

Onze werkwijze

Mogelijk herkent u uw problemen en bent u op zoek naar een beschermingsbewindvoerder. Wij willen dan graag kennis met u maken. Tijdens het kennismakingsgesprek luisteren wij naar uw verwachtingen van een bewindvoerder en de oorzaak van uw problemen. Verder leggen wij u uit wat bewindvoering precies inhoudt en lichten toe hoe wij u kunnen helpen.


 

geldzorgen

Aanvraag bewindvoering

Indien bewind gewenst is, moet er een aanvraag beschermingsbewind worden opgesteld. Daar kunnen wij u bij begeleiden. De aanvraag voor een beschermingsbewind wordt naar de rechtbank gestuurd. De kantonrechter nodigt u vervolgens uit om uw verhaal aan te horen. Uw begeleider mag natuurlijk mee en ook zal ik vanuit Prisma Bewindvoering aanwezig zijn. Bij een positieve uitspraak spreken we een diepgaander intakegesprek af om uw situatie uitvoering te inventariseren.

Inventarisatie van goederen, financiën en schuldenposities

Zodra de beschikking van de rechtbank binnen is, inventariseert Prisma Bewindvoering uw goederen en financiën om te kunnen bepalen op welke wijze we de zaak in evenwicht kunnen krijgen. Indien er sprake is van een schuldenpositie brengen we die in kaart en maken een aanvullend plan om dit op te lossen. Aan de hand hiervan bepalen we uw leefgeld en het stappenplan om uw schulden de baas te worden.

Openen van leefgeldrekening en beheerrekening

U krijgt de beschikking over uw eigen rekening waar regulier uw benodigde leefgeld op wordt gestort, de zogeheten leefgeldrekening. Daarnaast wordt er ook een beheerrekening geopend die gebruikt wordt om aan uw financiële verplichtingen te voldoen. Ook deze rekening is voor u gewoon inzichtelijk.


Wij helpen u weer op weg naar een zorgeloos leven

Wat mag u van ons verwachten?

U kunt van ons een gedegen en transparante werkwijze verwachten. Zo kunt u op elk moment uw eigen dossier raadplegen en zien welke financiële feiten zich hebben voorgedaan. Op dagelijkse basis handelen wij de post en mail af. Ook bekijken wij welke regelingen van uw gemeente voor u relevant zijn.

Kunt u zich een bewindvoerder veroorloven?

Onder beschermingsbewind staan, is niet gratis. Beschermingsbewindvoerders ontvangen een salaris waarvoor de rechtbank tarieven heeft ingesteld (Kosten bewindvoering, Rijksoverheid.nl). U vindt hier meer informatie over op de pagina “Tarieven”. Zijn deze kosten niet voor u te dragen, dan kunt u een beroep doen op de Bijzondere Bijstand van uw gemeente. Ook hier bieden wij graag de helpende hand. Neem contact met ons op als u hierbij hulp nodig heeft.

Prisma Bewindvoering bouwen


Privacy & transparantie voorop

Privacy & Waarborgen bewindvoerders

Natuurlijk kunt u er vanuit gaan dat wij uw beschermingsbewind op de juiste manier uitvoeren en uw privacy 100% waarborgen. Hieronder leggen wij uit aan welke certificeringen wij voldoen en hoe wij uw privacy waarborgen. Wanneer u vragen heeft over bewindvoering door Prisma Bewindvoering, neem dan gerust contact op. 

Toetsing door de kantonrechter

Jaarlijks legt Prisma Bewindvoering verantwoording af aan de kantonrechter aan de hand van een rapport “Rekening & Verantwoording”. Voordat dit rapport naar de rechtbank wordt gestuurd, wordt het eerst met u besproken. Dit zorgt ervoor dat voor u, uw familie en eventuele begeleiding duidelijk is wat zich de afgelopen periode heeft afgespeeld. Ook voor niet alledaagse handelingen wordt de kantonrechter gevraagd deze goed te keuren aan de hand van een machtiging.

Toetsing door de rechthebbende

U kunt samen met uw begeleiding op elk moment van de dag de status van uw rekening en de gedane transacties inzien. Indien u ervoor kiest, kunt u ook elke maand de rekeningafschriften van de bank ontvangen. Bekijk onze werkwijze van bewindvoering als u hierover meer informatie wilt.

Verplichte kennisopbouw

Zowel de rechtbank als de brancheverenging waarvan Prisma Bewindvoering lid van is, stellen eisen aan het blijven studeren om continu bij te blijven met de laatste ontwikkelingen.

Wilt u weten hoe de rechtbank beschermingsbewind ziet? Bekijk dan deze pagina’s:


Hulp nodig of wilt u meer informatie?