Wellicht herkent u het bij uw dierbaren. Vergeetachtigheid, de juiste woorden niet kunnen vinden, niet meer weten waar spullen worden neergelegd. Het kan zijn dat uw partner, vader of moeder een beginnende vorm van dementie heeft. Op deze pagina vertellen wij u over dementie en bewindvoering.

Dementie en bewindvoering

Dementie is een slopende aandoening waarbij inzicht in tijd en plaats verloren gaat. Uw demente partner maakt schulden of raakt het zicht kwijt over de financiën. Of de financiën nu wel of niet op orde zijn, daar heeft iemand met dementie geen zicht meer op. Er ontstaat financiële chaos. Dan is bewindvoering voor uw partner met dementie een oplossing.

Prisma bewindvoering biedt oplossing voor mensen met dementie om de financiën weer op orde te krijgen.

De bewindvoerder van Prisma Bewindvoering is geduldig en brengen weer stabiliteit in de financiële situatie. De bewindvoerder heeft ervaring met schulden, ook met mensen met dementie.

Bij het beginstadium van dementie lijkt het niet noodzakelijk bewindvoering aan te vragen. Prisma Bewindvoering raadt u aan om toch snel professionele bewindvoering aan te vragen. Dementie is een progressieve aandoening en op enig moment gaat de noodzaak steeds duidelijker worden. (onafhankelijke) artsen geven niet snel een verklaring af over de mate van dementie en al helemaal niet om bewindvoering aan te vragen. Bovendien loopt u het risico dat uw dementerende vader, moeder of partner door de verandering in gedrag, vergeetachtigheid en problemen in het dagelijks handelen schulden opbouwt en betalingsachterstanden krijgt. Prisma Bewindvoering kan u de stabiliteit bieden voor uw dementerende partner door de schulden te saneren en de financiën in evenwicht te brengen.

Dementie en bewindvoering: uw belang staat voorop

De bewindvoerders van Prisma Bewindvoering zijn beschermingsbewindvoerders. Dat betekent dat wij de belangen van de rechthebbende (in dit geval de dementerende) behartigen. Ook in het geval van een (groot) vermogen wilt u dat derden geen misbruik maken van uw dementerende familielid. Het bewind zal erop gericht zijn het vermogen in stand te houden conform de regels van de rechtbank voor bewindvoerders.

De bewindvoerder van Prisma bewindvoering helpt u graag met het aanvragen van bewind voor uw dementerende vader, moeder, broer, zus of partner. Dementie is absoluut een grond om tijdig bewindvoering aan te vragen. Neem bij vragen gerust contact met ons op.

Lees meer over dementie en bewindvoering: