Niet tevreden?

Blijf er niet mee zitten, neem contact op

Prisma Bewindvoering neemt haar taak met de grootst mogelijke zorg op zich. Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Dan stellen wij het op prijs als u eerst contact met ons opneemt om uw ongenoegen te bespreken. Komen we er niet uit, dan kunt u een bezwaar of klacht indienen. In de klachtenregeling kunt u lezen hoe dit in zijn werk gaat.

Ga direct naar: 

Klachtenformulier

Wilt u een klacht indienen? Maak gebruik van het klachtenformulier. Print deze uit, onderteken het formulier en stuur deze naar:

  • Prisma Bewindvoering
  • Postbus 9093
  • 3506 GB Utrecht

U kunt het formulier ook inscannen en per mail sturen naar: