Tarieven 2024

De tarieven voor bewindvoering worden jaarlijks vastgesteld door een overlegorgaan binnen de rechtbank, het LOVCK. Na bekrachtiging door de minister worden deze gepubliceerd in de Staatscourant.

Tarief voor één persoon Jaarbedrag Maandbedrag
Standaard bewind€ 1.320,00 € 110,00
Schuldenbewind€ 1.707,00€ 142,25
Intake € 621,00
Verkoop of ontruiming€ 388,00
Beheer PGB€ 582,00
Eindrekening€ 233,00
     
Tarief voor 2 personen of meer    
Standaard bewind€ 1.582,00€ 131,83
Schuldenbewind€ 1.816,00€ 151,33
Schuldenbewind x2€ 2.048,00€ 170,67
Intake€ 745,00
Verkoop of ontruiming€ 388,00
Beheer PGB€ 582,00
Eindrekening€ 280,00

Alle bedragen zijn in euro’s en exclusief het geldende BTW-hoog tarief van momenteel 21%.

Aanvullende informatie

Indien het vermogen van de onder curatele gestelde of het onder bewind gestelde vermogen meer bedraagt dan € 1.000.000, stelt de kantonrechter de jaarbeloning vast op 0,75% van dat vermogen.

Van een 2-persoonshuishouden is sprake als de personen in kwestie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of op andere wijze een economische eenheid vormen.

Wanneer u een netto maand inkomen heeft welke rond of ten hoogte van het bijstandsniveau is, vergoedt uw gemeente mogelijk de kosten van bewindvoering door middel van Bijzondere Bijstand. Of u in aanmerking komt voor Bijzondere Bijstand verschilt per gemeente.

Prisma Bewindvoering regelt voor u de aanvraag voor Bijzondere Bijstand.