Tarieven Prisma Bewindvoering

Tarieven Prisma Bewindvoering

De tarieven voor bewindvoering worden jaarlijks vastgesteld door een overlegorgaan binnen de rechtbank, het LOVCK. Na bekrachtiging door de minister worden deze gepubliceerd in de Staatscourant.Tarieven voor 2019

Tarief voor 1 persoon BASIS BTW TARIEF Eenmalig bij aanvang

533,00

111,93 644,93 Eenmalig bij aanvang bij voorafgaand budgetbeheer 399,00   83,79 482,79 Maandelijks standaard   94,33   19,81 114,14 Maandelijks met problematische schulden 122,00   25,62 147,62 Afsluitende Rekening & Verantwoording 200,00   42,00 242,00 Verhuizing/verkoop/ontruiming woning 333,00   69,93 402,93 Beheer PGB 499,00 104,79 603,79 Tarief voor 2 personen Eenmalig bij aanvang 639,00 134,19 773,19 Maandelijks 113,17   23,77 136,94 Maandelijks met schulden bij 1 van de partners 129,83   27,26

157,09

Maandelijks met schulden bij beide partners 146,42   30,75 177,17 Afsluitende Rekening & Verantwoording 240,00   50,40 290,40 Verhuizing/verkoop/ontruiming woning 333,00   69,93 402,93 Beheer PGB 499,00 104,79 603,79

Alle bedragen in euro’s.Aanvullende informatieIndien het vermogen van de onder curatele gestelde of het onder bewind gestelde vermogen meer bedraagt dan € 1.000.000, stelt de kantonrechter de jaarbeloning vast op 0,75% van dat vermogen.Van een 2-persoonshuishouden is sprake als de personen in kwestie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of op andere wijze een economische eenheid vormen.Wanneer u een netto maand inkomen heeft welke rond of ten hoogte van het bijstandsniveau is, vergoedt uw gemeente mogelijk de kosten van bewindvoering door middel van Bijzondere Bijstand.Of u in aanmerking komt voor Bijzondere Bijstand verschilt per gemeente.Prisma Bewindvoering regelt voor u de aanvraag voor Bijzondere Bijstand.

[/av_textblock]

[/av_one_full]