WAT IS EEN BESCHERMINGSBEWIND?

“Een beschermingsbewind is een maatregel ter bescherming van een persoon, die bijvoorbeeld door zijn grote hoeveelheid schulden, geestelijke beperking, autisme, dementie enz. niet in staat is om de eigen financiën te ordenen. “

Heeft u hulp nodig om uw financiën weer op orde te krijgen?

Een beschermingsbewind is een maatregel die bescherming biedt aan de rechthebbende. In het normale spraakgebruik gebruikt met ook wel gewoon bewind in plaats van beschermingsbewind. Mensen die voor het eerst horen over onder bewind staat gaan er van uit dat het plaatsen van mensen onder bewind een strafmaatregel is, maar niets is minder waar. Beschermingsbewind is, zoals de naam al zegt, eigenlijk een maatregel ter bescherming van de rechthebbende, die bijvoorbeeld door zijn grote hoeveelheid schulden, geestelijke beperking, autisme, dementie enz. niet in staat zijn hun eigen financiën te ordenen. Ook een NAH (Niet Aangeboren Hersenafwijking) kan een grond zijn voor het instellen van beschermingsbewind.

Een beschermingsbewindvoerder moet u niet verwarren met een WSNP bewindvoerder. Zowel het beschermingsbewind (ook wel bewind dus) als het WSNP bewind wordt door de uitspraak van rechter benoemd.


Verschil beschermingsbewind en WSNP bewind

De benoeming

Zoals eerder gemeld wordt de beschermingsbewindvoerder en het WSNP bewind benoemd door de rechter. Een WSNP bewindvoerder wordt echter door de rechtbank aangewezen, terwijl een beschermingsbewindvoerder vaak al is benaderd door de aanvrager van het beschermingsbewind. Bij de zitting om het bewind uit te spreken is de beschermingsbewindvoerder eigenlijk altijd aanwezig om zijn toekomstige cliënt bij te staan. Meestal hebben de beschermingsbewindvoerder en de cliënt al een kennismakingsgesprek gevoerd, al dan niet in het bijzijn van de begeleider of hulpverlener.

Scope van de werkzaamheden

Daar waar een WSNP bewindvoerder primair controleert of de cliënt zich wel aan de regeltjes houdt van het bewind, zal de beschermingsbewindvoerder breder kijken naar het bewind. Natuurlijk moeten de regels van het bewind worden nageleefd, maar de beschermingsbewindvoerder zal de cliënt veel meer informeren over de stand van zaken rondom de financiën en de schulden. Ook zal hij cliënten en hun hulpverleners of begeleiders bijstaan in de voorbereiding van bijvoorbeeld een aanvraag bij de schuldhulpverlening. Ook doet de beschermingsbewindvoerder de belasting aangifte en de aanvragen uit hoofde van het minimabeleid van de gemeente.

Relatie tot de rechthebbende

De WSNP bewindvoerder kijkt primair naar de mogelijkheden om geld te genereren voor de schuldeisers. Het bewind is eigenlijk alleen controlerend. De beschermingsbewindvoerder controleert ook, maar heeft veel vaker contact met cliënt over dagelijkse zaken. Het bewind is veel meer helpend. De beschermingsbewindvoerder stelt de rechthebbende op de eerste plaats, maar natuurlijk wel binnen de kaders van stabiele financiën en een goed beheer van de schulden.


Samenwerking beschermingsbewindvoerder en de WSNP bewindvoerder

Een goede samenwerking tussen de beschermingsbewindvoerder en de WSNP bewindvoerder is noodzakelijk. Feitelijk staat de rechthebbende 2 keer onder bewind. Waarbij de WSNP bewindvoerder de belangen van de schuldeisers behartigd en de beschermingsbewindvoerder van de cliënt die hij onder bewind heeft. De WSNP bewindvoerder stelt ook een postblokkade in, waardoor de beschermingsbewindvoerder niet of pas heel laat de post krijgt doorgestuurd. Dit kan tot achterstanden leiden bij de bewindvoering van de financiën. Goede samenwerking tussen de bewindvoerders is dus noodzakelijk. Heeft u vragen? Bel gerust.


Denkt u erover om een beschermingsbewind aan te vragen?

Neem gerust contact op om van gedachten te wisselen. Wij vertellen u graag hoe wij u kunnen helpen om uit de financiële problemen te komen. En te blijven: want daar gaat het natuurlijk om! Wij helpen u weer op weg naar een stabiele, prettige situatie.